Orijentacija solarnog kolektora

Količinu energije određuje količina svetlosti koja pada na kolektor pa je s toga veoma bitno izabrati takvo mesto, gde je neometano zračenje sunca i gde je broj sunčanih sati visok. Ugao upada direktnog solarnog zračenja određuje intenzitet dela zračenja koji direktno pogađa površinu i sposobnost površine da reflektuje, ili apsorbuje solarno zračenje. Poznavanje ovih komponenti je potrebno za definisanje ukupnog solarnog zračenja na nagnutoj površini.

Preuzmi...
Preuzmite svoj primerak brošure